Širdies kelias | Saulės Mandala

Labai dažnai žmonės gyvena ne savo gyvenimą, o tiesiog nesąmoningai, patys to nesuvokdami kopijuoja kitų pasirinktą kelią. Tai gali būti mūsų tėvų, draugų, artimųjų ar mums autoritetingų žmonių gyvenimas. Žinoma, daug įtakoja mūsų laikas, nuo pat gimimo praleistas kartu su tėvais. Ir dažnai, patys to nepastebėdami, gyvename remdamiesi tais pačiais matytais modeliais. Kartais galbūt tas gyvenimo modelis mums ir netinka ar nepatinka, bet tai įrašyta programa. Kol mes to patys nepastebime, tos programos ir nekeičiame. Labai dažnai panašus gyvenimo scenarijus kartojasi per kelias kartas ir tai gali tęstis labai ilgai, tačiau linkime paklausyti širdies, susivokti ir priimti sprendimą būti sąmoningiems ir patiems kurti savo istoriją.

Kiekvienam iš mūsų labai didelę įtaką daro matomi pavyzdžiai. Daug programų, priklausomybių ar įsitikinimų ateina per matytus vaizdus. Labai įtakoja tai, kaip informacija buvo pasakyta: mimika, gestai, tonacija. Ir jei mums tai surezonuoja, kartais to net nepastebėdami, pradedami gyventi kopijuodami kitų gyvenimo kelią. Lankome tam tikrus seminarus, nes kiti lanko, einami pas įvairius mokytojus, nes kiti eina, dirbame nemėgstamą darbą, nes jis suteikia komforto jausmą...

Iš tiesų reiktų stabtelėti ir paklausyti širdies, ar tai mano širdies kelias, ji niekada neklysta. Tereikia pabūti su savimi, tyloje, pajausti, ką aš noriu veikti, kur būti ir su kuo. Galbūt tai, ką darote ir yra Jūsų tikrasis kelias, tačiau įsiklausyti širdies visada gera.

Linkime Jums gyventi savo gyvenimą, eiti savo širdies keliu. Nes jis pats tikriausias ir atnešantis Jums skirtas transformacijas, tobulėjimą ir suvokimus...